Onze missie

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van een of meer traditioneel gescheperde schaapskuddes van inheemse Heideschapen waaronder het Veluws, Kempisch, Drents en Schoonenbeker Heideschaap en wel voor

een doelgericht beheer van de heideterreinen of andere natuurgebieden

de instandhouding van cultuurhistorische waarde

de instandhouding van oude inheemse schapenrassen

het vervullen van een recreatieve en educatieve functie en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

het opvangen van schapen in nood

Een Opvang en levenslange verzorging van schapen en geiten die, als ze elders economische niet houdbaar zijn verzorgd kunnen worden.

Behoud van het vak van schaapsherder en schaapskudde als onderdeel van het Cultureel Erfgoed.

De stichting beoogt niet winstgevend te zijn. Bestuur Artikel 7 Lid 3. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Behoud van een schaapskudde, met inheemse Nederlandse schapenrassen. Zichtbaarheid in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Opvang en levenslange verzorging van schapen en geiten die, als ze elders economische niet houdbaar zijn verzorgd kunnen worden. Behoud van het vak van schaapsherder en schaapskudde als onderdeel van het Cultureel Erfgoed.

Onze waarden

De inkomsten van de Webshop worden gebruikt om de kudde te onderhouden, zoals hooi, schapenmuesli, mineralen en vitamines, medicijnen en veearts kosten. Voor meer informatie over onze producten kunt u contact met ons opnemen.

Vanaf januari 2016 zijn wij van start gegaan met onze eigen gescheperde schaapskudde. Sinds januari 2022 zijn wij de stichting begonnen vanwege de doelstellingen van onze schaapskudde ( zie menu boven ).

Vanaf het vroege voorjaar zijn we met onze kudde van circa 200 schapen weer op pad en begrazen we natuurgebieden van landgoederen, golfterreinen en andere (particuliere) terreinen op de Utrechtse Heuvelrug. Ons begrazingsgebied bevind zich binnen de provincie Utrecht. We geven workshops vachtvilten en organiseren andere leuke activiteiten voor volwassenen en kinderen. Houd deze website dus in de gaten!

Zie voor meer informatie de menu knoppen boven aan de pagina of email naar:

info @ schaapskuddeutrechtseheuvelrug . nl (zonder spaties)

*Note: Heeft u besteld maar geen bericht ontvangen? Controleer uw Spam box als u geen bericht heeft ontvangen en voeg ons toe aan uw veilige lijst.

Onze producten

We selecteren onze producten altijd met de grootste zorg. De wol komt van onze eigen schapen die op de Utrechtse Heuvelrug grazen.

Onze klanten

Onze klanten houden van onze mooie, zorgvuldig geselecteerde producten en onze goede service.